3 min read

Σκέψεις και προτάσεις για την ύδρευση της Σίφνου

Newsletter 05 - Αύγουστος 2023
Σκέψεις και προτάσεις για την ύδρευση της Σίφνου

Στο τεύχος αυτό ασχολούμαστε με το θέμα της ύδρευσης του νησιού που φέτος μοιάζει να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Πρόκειται για ένα θέμα που το επεξεργαζόμαστε από καιρό, και έχουμε συλλέξει δεδομένα από τις Υπηρεσίες του Δήμου, την Διεύθυνση υδάτων της Σύρου αλλά και από τη Διαύγεια. Παρουσιάζουμε στοιχεία σχετικά με τις πηγές ύδρευσης, τη λειτουργία του δικτύου, τα θέματα της ποιότητας του νερού και καταθέτουμε προτάσεις για μια οριστική επίλυση του ζητήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της εξοικονόμησης του νερού με το εμβληματικό κείμενο της Κατερίνας Κανακάρη για το πως άλλαξε η αντίληψη μας για το νερό από παλιά και το βιωματικό κείμενο της Ελένης Τζιρτζιλάκη για το νερό ως θηλυκή δύναμη.
Στόχος μας είναι να ανοίξει έγκαιρα μια συζήτηση για το θέμα πριν από την επόμενη τουριστική σεζόν του 2024.


Χαβούζα στην Πουλάτη 
Μερικές προσωπικές διαπιστώσεις για το δίκτυο ύδρευσης της Σίφνου

Στο άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε στα Σιφναϊκά Νέα στο τεύχος του Ιουνίου, στη σελίδα 8, γίνεται μια συνολική αποτίμηση της ύδρευσης της Σίφνου, ξεκινώντας από την περιγραφή του δικτύου (ανάγκες σε νερό, πηγές υδροληψίας, λειτουργία του δικτύου, τηλεμετρία). Επισημαίνονται και αναλύονται τα προβλήματα υδροδότησης, ποσοτικά και ποιοτικά (απώλειες, διακοπές νερού, κόκκινο νερό) και προτείνονται μέτρα για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και μέτρα για την εξοικονόμηση και τη βιωσιμότητα των πόρων του νησιού. Ευχαριστούμε τον εκδότη των ΣΝ κ. Μανόλη Αναστασιάδη για την άδεια αναδημοσίευσης.


Το δίκτυο ύδρευσης Σίφνου
Το δίκτυο ύδρευσης της Σίφνου

Στη Σίφνο κάθε καταναλωτής, ανάλογα με το πού κατοικεί, δέχεται διαφορετικής ποιότητας νερό. Στο άρθρο αυτό θα βρείτε τη λεπτομερή αποτύπωση και περιγραφή της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης με τις πηγές, τις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές, τα αντλιοστάσια, τις αφαλατώσεις και το εξωτερικό υδραγωγείο.

Διαβάστε όλο το άρθρο online


Στέρνα σε εκκλησία
Αναζητώντας το νερό τότε και τώρα

Τα νησιά μας ήταν ανέκαθεν πρότυπα διαχείρισης και αυτάρκειας εξαιτίας της νησιωτικότητάς τους, χωρίς να επηρεάζεται η βιωσιμότητά τους από εξωγενείς παράγοντες. Πως αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι των νησιών μας το νερό παλιά? Ποιά μνημεία νερού μας έχουν αφήσει σαν παρακαταθήκη? Τι ρόλο έπαιζαν οι στέρνες που βρίσκονταν παντού, στα σπίτια, στις εκκλησίες, στους αγρούς. Σήμερα, αντίθετα η ευκολία της απόκτησης του νερού, με το άνοιγμα της βρύσης μας παραπλανεί και μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι ανεξάντλητο.

Διαβάστε όλο το άρθρο online


Πηγάδι και ποτίστρα
Do like Sifnos has always done - Save water!

Οι Κοινωνίες της λεκάνης της Μεσογείου ανά τους αιώνες μας έχουν αφήσει μαθήματα ζωής για το πως διαχειρίζονταν το νερό με σύνεση και πως κατάφερναν να ενσωματώσουν όλες τις υποδομές τους στο φυσικό περιβάλλον με τρόπο αρμονικό. Το νερό είναι ένα αγαθό υψηλής αξίας και ως τέτοιο πρέπει να το προβάλουμε. Με ποιούς τρόπους θα μπορούσαμε να συμβάλουμε στην εξοικονόμηση του νερού και τη μη κατασπατάληση του?

Διαβάστε όλο το άρθρο online


Πηγή στην Πουλάτη
Το νερό ως θηλυκή δύναμη

Οι σκέψεις, οι διηγήσεις και οι πράξεις για το νερό, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα φαντασιακό που να ανταποκρίνεται σε ανθρώπινα και μη ανθρώπινα όντα με τα οποία μοιραζόμαστε την πλανητική ύπαρξη, να ανατρέξουμε στις παλιές ιστορίες για τα υδάτινα μονοπάτια, για τις φλέες, για τη θάλασσα, να διδαχτούμε από αυτές, να τις διηγηθούμε ξανά, περισσότερη εν συναίσθηση, και πράξη για το νερό.

Διαβάστε όλο το άρθρο online